Cañón del Pato i Peru

Cañón del Pato är en kanjon i Peru som bildades av floden där den norra änden av bergskedjan Cordillera Negra möter bergskedjan Cordillera Blanca. Vägen genom denna kanjon vindlar sig fram och långa sträckor är utan vägbeläggning, så ett fordon som med kapacitet för offroading är att föredra – särskilt för den som inte är van.

Cañón del Pato – vilket betyder ankans kanjon – ligger vid floden Rio Santa. Detta är en stenig kanjon vars väggar är för branta och torra för att vara lämpliga för vanligt jordbruk. Det finns dock vissa områden där tamboskap klarar av att beta.

De ovan nämnda bergskedjorna Cordillera Negra och Blanca, som båda är en del av Anderna, löper parallellt i nästan 140 km, från staden Huaraz i söder och norr ut till Cañón del Pato. (Cordillera Blanca fortsätter sedan norr ut i ytterligare 100 km.) Dalgången mellan Cordillera Negra och Blanca heter Callejón de Huaylas; genomsnitttsbredden är 16 km och vid de bredaste områdena är bredden uppemot 25 km.

Vägen

Innan den bättre landsvägen byggdes genom Cañón del Pato fick resande nöja sig med den smala landsvägen genom Callejón de Huaylas – en väg som helt saknade vägbeläggning. Arbetet med att bygga den nya landsvägens nordliga del startade vid staden Caraz i början av 1950-talet, cirka 30 km söder om Cañón del Pato.

Landsvägen går nu över Cordillera Negra, och viker så småningom av nedåt i västlig riktning mot Chimbote (som är en hamnstad vid Stilla Havet) och norr ut mot Trujillo (Perus tredje största stad). Det går alltså att köra hela vägen från Callejón de Huaylas till Stilla Havet. Vägen mellan Caraz och Trujillo är nästan 185 km lång.

När man kör från Caraz kör man i dalgången Callejón de Huaylas ända tills man når en cementbro på västra sidan av floden. Där lämnar man dalgångens botten och kör i nordvästlig riktning mot Cordillera Negras östra sluttning. Så småningom når man bergets västra sluttning, långt över staden Huallanca, efter vad som känns som en längre sträcka än vad det egentligen är. Det finns 35 stycken tunnlar – samtliga enfiliga.

Järnvägen

Det brukade finnas en järnväg mellan Chimbote vid kusten och Huallanca på bergssidan, men den blev så skadad i en jordbävning år 1970 att den övergavs.

Rio Santa

Rio Santa härrör från sjön Conococha som ligger drygt 4 000 meter över havet. Denna sjö får i sin tur sitt vatten från vattendrag som porlar nedför Cordillera Negra i väster och Cordillera Blanca i öster.

Från sjön Conococha flyter Rio Santa 200 km i nordlig riktning mellan Cordillera Blanca och Negra, i den bördiga Callejón de Huaylas. Ungefär 2 000 meter över havet ändrar floden riktning och börjar röra sig väster ut, och det är här den klämmer sig i mellan den smala  Cañon del Pato på sin väg mot havet. Rio Santa når havet ungefär 10 km norr om staden Chimbote.